سرو ها (Servo)

ترتیب:
سرو 8 گرمی Emax مدل ES08A

سرو 8 گرمی Emax مدل ES08A همراه سرو : 3 مدل بازوی سرو همراه با پیچ های مورد نیاز مشخصات فنی : ولتاژ کاری : 4.8 الی 6 ولت DC نیرو وارده بر هر سانتیمتر مربع : 1.5 کیلوگرم در ولتاژ 4....

290,000 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
سرو دیجیتال 8 گرمی Esky
سرو دیجیتال 8gr Esky
سرو دیجیتال 8 گرمی Esky

سرو 8  گرمی ESKY مدل 000155 همراه سرو : 3 مدل بازوی سرو همراه با پیچ های مورد نیاز مشخصات فنی : ولتاژ کاری :  5 ولت DC نیرو وارده بر هر سانتیمتر مربع : 1 کیلوگرم در ولتاژ 5 ...

0 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
سرو 17 گرمی استاندارد FUTABA S3115

سرو 17 گرمی استاندارد FUTABA S3115 همراه سرو : 4 مدل بازوی سرو همراه با پیچ های مورد نیاز مشخصات فنی : ولتاژ کاری : 4.8  ولت DC نیرو وارده بر هر سانتیمتر مربع : 2.8 کیلوگرم در ...

0 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
سرو 38 گرمی استاندارد FUTABA S3004

سرو 38 گرمی استاندارد FUTABA S3004 همراه سرو : 4 مدل بازوی سرو همراه با پیچ های مورد نیاز مشخصات فنی : ولتاژ کاری : 4.8 الی 6 ولت DC نیرو وارده بر هر سانتیمتر مربع : 3.2 کیلوگرم د...

0 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
سرو 55 گرمی TOWARDPRO MG946R

سرو 55 گرمی TOWARDPRO MG946R DIGI - Hi TORQUE همراه سرو : 2 مدل بازوی سرو همراه با پیچ های مورد نیاز مشخصات فنی : ولتاژ کاری : 4.8 الی 7.2 ولت DC نیرو وارده بر هر سانتیمتر مربع : 12 کیلوگر...

0 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد